1. Παράλληλη Βίβλος

2. Εμφάνιση αριθμών στίχων;

3. Εμφάνιση τίτλων βιβλίου και κεφαλαίου;

4. Εμφάνιση κουμπιών αντιγραφής και εκτύπωσης

5. Προεπιλεγμένη αναζήτηση:

6. έγχρωμο θέμα: